مختصری درباره آرتان فولاد ایرانیان

با توجه به توسعه روز افزون و نقش آفرینی بی بدیل و انکار ناپذیر حوزه فناوری اطلاعات در زندگی روزانه جامعه بشری و به متعاقب آن تغییر قوانین حاکم بر کسب و کار با توجه به شکل گیری شاخصه های جدید ارزیابی، ما را بر آن داشت تا با استعانت از خداوند متعال در حوزه صنعت فولاد کشور طرحی نو دراندازیم. بدین جهت تیمی همدل و همراه متشکل از مجرب ترین بازرگانان و فروشندگان بازار آهن کشور به همراه جمعی از زبده ترین مهندسین عملیاتی حوزه مدیریت و ساخت بخش های ساختمان، نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل گردیده و با برنامه ریزی منسجم و طرح چشم اندازی بلند مدت برند مرکز فولاد ایرانیان تحت نام شرکت آرتان فولاد ایرانیان ( سهامی خاص ) در سال 1394 تاسیس گردید. قابل ذکر است سابقه متوسط فعالیت حرفه ای تیم مذکور در هریک از بخش های نامبرده بیش از دو دهه میباشد. هدف از این اقدام ایجاد مجموعه ای جامع در حوزه بازرگانی فولاد چه در زمینه داخلی و چه در زمینه بازرگانی خارجی به عنوان گام اولیه و تجمیع فرآیند های مهندسی طراحی و مدیریت ساخت سازه های فلزی مرتبط با صنایع نامبرده می باشد.

آقای مهندس احسان حاتمیان، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 100

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر 

ایمیل: E.Hatamian@Iraniansteelcenter.org

خانم مهندس فاطمه لطفی ، نائب رئیس هیئت مدیره

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 200

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر 

ایمیل: F.Lotfi@Iraniansteelcenter.org

آقای سید محمد سید بنکدار ، مدیر واحد بازرگانی

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 200

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر 

ایمیل: info@Iraniansteelcenter.ir

آقای علی منفرد، مدیر واحد نفت، گاز و پتروشیمی

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 600

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر 

ایمیل: a.monfared@Iraniansteelcenter.org

آقای بهروز منصوری، مدیر واحد فروش

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 201

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر 

ایمیل: B.Mansouri@Iraniansteelcenter.org

آقای مهندس محمد رضا کاظمی، مدیر واحد بازاریابی

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 300

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر 

ایمیل: M.kazemi@Iraniansteelcenter.org

آقای هادی مقدم، مدیر واحد مالی - اداری

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 400

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر 

ایمیل: Moeini@Iraniansteelcenter.org

آقای مهندس سروش خانی، مدیر واحد فناوری و اطلاعات

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 500

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر 

ایمیل: IT-Manager@Iraniansteelcenter.org

آقای مهندس آروین عطاری نواب، مدیر واحد خبرگزاری و رسانه

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، مرکز خرید گلشهر، طبقه دوم، واحد چهار

تلفن: 29 - 22029620 - 021

شماره داخلی : 500

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر 

ایمیل: a.attari@Iraniansteelcenter