اطلاعات CIS, CRC, FOB

آخرین تغییرات قیمتی

 • 690 ریال معادل 690 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 آبان 1402
 • 695 ریال معادل 695 دلار در تاریخ : سه شنبه, 18 مهر 1402
 • 700 ریال معادل 700 دلار در تاریخ : سه شنبه, 11 مهر 1402
 • 695 ریال معادل 695 دلار در تاریخ : سه شنبه, 28 شهریور 1402
 • 695 ریال معادل 695 دلار در تاریخ : سه شنبه, 21 شهریور 1402
 • 690 ریال معادل 690 دلار در تاریخ : سه شنبه, 31 مرداد 1402
 • 745 ریال معادل 745 دلار در تاریخ : سه شنبه, 24 مرداد 1402
 • 690 ریال معادل 690 دلار در تاریخ : سه شنبه, 17 مرداد 1402
 • 715 ریال معادل 715 دلار در تاریخ : شنبه, 07 مرداد 1402
 • 645 ریال معادل 645 دلار در تاریخ : سه شنبه, 03 مرداد 1402
 • 715 ریال معادل 715 دلار در تاریخ : سه شنبه, 27 تیر 1402
 • 715 ریال معادل 715 دلار در تاریخ : سه شنبه, 20 تیر 1402
 • 715 ریال معادل 715 دلار در تاریخ : سه شنبه, 13 تیر 1402
 • 715 ریال معادل 715 دلار در تاریخ : شنبه, 10 تیر 1402
 • 720 ریال معادل 720 دلار در تاریخ : سه شنبه, 06 تیر 1402
 • 720 ریال معادل 720 دلار در تاریخ : شنبه, 03 تیر 1402
 • 730 ریال معادل 730 دلار در تاریخ : شنبه, 27 خرداد 1402
 • 735 ریال معادل 735 دلار در تاریخ : سه شنبه, 23 خرداد 1402
 • 735 ریال معادل 735 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 17 خرداد 1402
 • 735 ریال معادل 735 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 10 خرداد 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : CRC

واحد اندازه گیری : tonne

گرید محصول :

نوع بسته بندی :

محصولات مرتبط