اطلاعات China, CRC, FOB

آخرین تغییرات قیمتی

 • 609 ریال معادل 609 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 آبان 1402
 • 614 ریال معادل 614 دلار در تاریخ : سه شنبه, 18 مهر 1402
 • 614 ریال معادل 614 دلار در تاریخ : سه شنبه, 11 مهر 1402
 • 625 ریال معادل 625 دلار در تاریخ : سه شنبه, 28 شهریور 1402
 • 630 ریال معادل 630 دلار در تاریخ : سه شنبه, 21 شهریور 1402
 • 629 ریال معادل 629 دلار در تاریخ : سه شنبه, 31 مرداد 1402
 • 645 ریال معادل 645 دلار در تاریخ : سه شنبه, 24 مرداد 1402
 • 650 ریال معادل 650 دلار در تاریخ : سه شنبه, 17 مرداد 1402
 • 624 ریال معادل 624 دلار در تاریخ : شنبه, 07 مرداد 1402
 • 620 ریال معادل 620 دلار در تاریخ : سه شنبه, 03 مرداد 1402
 • 630 ریال معادل 630 دلار در تاریخ : سه شنبه, 27 تیر 1402
 • 618 ریال معادل 618 دلار در تاریخ : سه شنبه, 20 تیر 1402
 • 624 ریال معادل 624 دلار در تاریخ : سه شنبه, 13 تیر 1402
 • 624 ریال معادل 624 دلار در تاریخ : شنبه, 10 تیر 1402
 • 630 ریال معادل 630 دلار در تاریخ : سه شنبه, 06 تیر 1402
 • 630 ریال معادل 630 دلار در تاریخ : شنبه, 03 تیر 1402
 • 615 ریال معادل 614.5 دلار در تاریخ : شنبه, 27 خرداد 1402
 • 615 ریال معادل 615 دلار در تاریخ : سه شنبه, 23 خرداد 1402
 • 609 ریال معادل 609 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 17 خرداد 1402
 • 609 ریال معادل 609 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 10 خرداد 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : CRC

واحد اندازه گیری : tonne

گرید محصول :

نوع بسته بندی :

محصولات مرتبط