اطلاعات CIS, CRC, CFR

آخرین تغییرات قیمتی

 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 23 بهمن 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 16 بهمن 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 بهمن 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 02 بهمن 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 25 دی 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 18 دی 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 27 آذر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 20 آذر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 13 آذر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 06 آذر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 29 آبان 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 22 آبان 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 15 آبان 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 08 آبان 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 01 آبان 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 24 مهر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 17 مهر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 10 مهر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 03 مهر 1397
 • 635 ریال معادل 635 دلار در تاریخ : سه شنبه, 27 شهریور 1397

مشخصات محصول

مجموعه محصول : CRC

واحد اندازه گیری : tonne

گرید محصول :

نوع بسته بندی :

محصولات مرتبط