اطلاعات ورق سفید 0.6

آخرین تغییرات قیمتی

 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 21 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 20 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 19 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 18 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 17 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 14 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 12 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 11 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 10 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 07 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 06 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 04 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 03 مهر 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 31 شهریور 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 30 شهریور 1400
 • 353,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 29 شهریور 1400
 • 357,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 28 شهریور 1400
 • 357,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 27 شهریور 1400
 • 357,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 24 شهریور 1400
 • 361,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 23 شهریور 1400

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد مبارکه-رنگی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی : رول