اطلاعات ورق قهوه ای 0.6

آخرین تغییرات قیمتی

 • 348,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 06 مهر 1400
 • 348,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 04 مهر 1400
 • 348,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 03 مهر 1400
 • 348,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 31 شهریور 1400
 • 348,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 30 شهریور 1400
 • 348,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 29 شهریور 1400
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 28 شهریور 1400
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 27 شهریور 1400
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 24 شهریور 1400
 • 356,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 23 شهریور 1400
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 22 شهریور 1400
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 21 شهریور 1400
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 20 شهریور 1400
 • 364,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 17 شهریور 1400
 • 364,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 16 شهریور 1400
 • 364,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 15 شهریور 1400
 • 364,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 14 شهریور 1400
 • 364,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 13 شهریور 1400
 • 364,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 10 شهریور 1400
 • 364,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 شهریور 1400

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد مبارکه-رنگی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی : رول