اطلاعات ورق زرد 0.5

آخرین تغییرات قیمتی

 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 12 مهر 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 11 مهر 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 30 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 29 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 28 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 27 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 23 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 22 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 21 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 20 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 19 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 16 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 14 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 13 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 12 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 09 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 08 شهریور 1401
 • 356,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 07 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 06 شهریور 1401
 • 334,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 05 شهریور 1401

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد مبارکه-رنگی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی : رول