اطلاعات ورق سیاه 20

آخرین تغییرات قیمتی

 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 03 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 02 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 30 خرداد 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 30 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 29 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 27 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 26 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 23 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 22 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 21 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 20 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 19 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 16 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 07 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 06 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 05 خرداد 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 30 ارديبهشت 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 29 ارديبهشت 1403
 • 352,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403

مشخصات محصول

مجموعه محصول : اکسین

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی : شیت