اطلاعات ورق سیاه 40

آخرین تغییرات قیمتی

 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 30 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 29 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 25 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 24 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 22 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 18 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 17 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 16 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 12 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 10 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 09 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 08 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 02 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 01 ارديبهشت 1403
 • 360,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 29 فروردين 1403

مشخصات محصول

مجموعه محصول : اکسین

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی : شیت