اطلاعات نبشی 5

آخرین تغییرات قیمتی

 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 27 فروردين 1403
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 26 فروردين 1403
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 25 فروردين 1403
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 21 فروردين 1403
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 20 فروردين 1403
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 19 فروردين 1403
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 18 فروردين 1403
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 26 اسفند 1402
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 23 اسفند 1402
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 21 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 20 اسفند 1402
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 19 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 16 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 15 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 13 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 12 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 09 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 08 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 07 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 05 اسفند 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد تبریز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی :