اطلاعات نبشی 6

آخرین تغییرات قیمتی

 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 12 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 11 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 10 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 09 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 08 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 05 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 04 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 03 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 02 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 01 بهمن 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 28 دی 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 27 دی 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 26 دی 1401
 • 230,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 25 دی 1401
 • 215,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 24 دی 1401
 • 215,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 21 دی 1401
 • 215,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 20 دی 1401
 • 215,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 19 دی 1401
 • 215,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 18 دی 1401
 • 215,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 17 دی 1401

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد تبریز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی :