اطلاعات نبشی 6

آخرین تغییرات قیمتی

 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 09 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 08 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 07 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 05 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 02 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 01 اسفند 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 30 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 29 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 28 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 25 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 24 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 23 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 18 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 15 بهمن 1402
 • 270,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 14 بهمن 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 10 بهمن 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 09 بهمن 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 08 بهمن 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 07 بهمن 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 03 بهمن 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد تبریز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی :