اطلاعات نبشی 12

آخرین تغییرات قیمتی

 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 17 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 16 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 13 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 10 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 08 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 07 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 06 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 03 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 02 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 01 خرداد 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 31 ارديبهشت 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 30 ارديبهشت 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 25 ارديبهشت 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 23 ارديبهشت 1402
 • 280,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1402
 • 300,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 18 ارديبهشت 1402
 • 300,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402
 • 300,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 16 ارديبهشت 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد تبریز

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی :