اطلاعات 509 کلافی

آخرین تغییرات قیمتی

 • 255,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 06 تیر 1401
 • 255,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 05 تیر 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 04 تیر 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 01 تیر 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 31 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 30 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 29 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 28 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 25 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 24 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 23 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 22 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 21 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 18 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 17 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 16 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 11 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 10 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 09 خرداد 1401
 • 265,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 08 خرداد 1401

مشخصات محصول

مجموعه محصول : کارخانه های تهران-509

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : ST37

نوع بسته بندی :