اطلاعات میلگرد 22 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 267,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 27 خرداد 1403
 • 267,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 26 خرداد 1403
 • 267,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 22 خرداد 1403
 • 267,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 21 خرداد 1403
 • 267,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 20 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 16 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 13 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 08 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 07 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 06 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 05 خرداد 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 30 ارديبهشت 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 29 ارديبهشت 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 25 ارديبهشت 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 24 ارديبهشت 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403
 • 276,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 22 ارديبهشت 1403

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد خراسان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه