اطلاعات میلگرد 25 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 04 مهر 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 03 مهر 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 29 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 28 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 27 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 26 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 20 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 19 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 18 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 14 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 13 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 12 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 11 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 08 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 07 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 06 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 05 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 04 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 01 شهریور 1402
 • 245,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 31 مرداد 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد میانه

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه