اطلاعات میلگرد 32 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 17 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 16 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 13 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 10 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 08 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 07 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 06 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 03 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 02 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 01 خرداد 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 31 ارديبهشت 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 30 ارديبهشت 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 25 ارديبهشت 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 24 ارديبهشت 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 23 ارديبهشت 1402
 • 275,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1402
 • 276,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد میانه

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه