اطلاعات میلگرد 10 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 24 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 23 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 22 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 21 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 20 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 16 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 15 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 14 اسفند 1401
 • 299,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 13 اسفند 1401
 • 325,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 10 اسفند 1401
 • 325,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 اسفند 1401
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 08 اسفند 1401
 • 285,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 07 اسفند 1401
 • 271,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 06 اسفند 1401
 • 271,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 03 اسفند 1401
 • 271,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 02 اسفند 1401
 • 267,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 01 اسفند 1401
 • 240,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 30 بهمن 1401
 • 240,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 26 بهمن 1401
 • 240,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 25 بهمن 1401

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد شاهرود

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه