اطلاعات میلگرد 12 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 01 خرداد 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 31 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 28 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 25 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 24 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 21 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 20 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 19 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 18 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 17 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 12 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 11 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 10 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 07 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 06 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 05 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 04 ارديبهشت 1401
 • 189,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 31 فروردين 1401

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد شاهرود

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه