اطلاعات میلگرد 25 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 177,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 04 مرداد 1400
 • 177,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 03 مرداد 1400
 • 177,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 02 مرداد 1400
 • 177,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 29 تیر 1400
 • 177,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 28 تیر 1400
 • 177,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 27 تیر 1400
 • 177,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 26 تیر 1400
 • 163,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 23 تیر 1400
 • 163,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 22 تیر 1400
 • 163,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 21 تیر 1400
 • 163,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 20 تیر 1400
 • 159,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 16 تیر 1400
 • 159,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 15 تیر 1400
 • 159,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 14 تیر 1400
 • 158,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 13 تیر 1400
 • 158,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 12 تیر 1400
 • 158,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 09 تیر 1400
 • 158,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 08 تیر 1400
 • 158,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 07 تیر 1400
 • 158,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 06 تیر 1400

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد شاهرود

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه