اطلاعات میلگرد 22 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 131,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
 • 131,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 26 خرداد 1400
 • 131,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 25 خرداد 1400
 • 131,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 24 خرداد 1400
 • 131,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 23 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 22 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : پنج شنبه, 20 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 19 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 18 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 17 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 12 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 11 خرداد 1400
 • 132,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 10 خرداد 1400
 • 130,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 08 خرداد 1400
 • 130,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : پنج شنبه, 06 خرداد 1400
 • 130,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 05 خرداد 1400
 • 130,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 04 خرداد 1400
 • 138,200 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400
 • 138,200 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400
 • 138,200 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 19 ارديبهشت 1400

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد نورد کرمان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه