قیمت CRC

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
China, CRC, FOB CRC - - - tonne62528-شهریور-02
( % -0.79)
CIS, CRC, CFR CRC - - - tonne63523-بهمن-97
CIS, CRC, FOB CRC - - - tonne69528-شهریور-02