قیمت CRC

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
China, CRC, FOB CRC - - - tonne60625-ارديبهشت-03
6
( % 1)
CIS, CRC, CFR CRC - - - tonne63523-بهمن-97
CIS, CRC, FOB CRC - - - tonne71025-ارديبهشت-03