قیمت Billet

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
CIS, Billet, FOB Billet - - - tonne47328-شهریور-02
( % -0.10)
India, Billet, FOB Billet - - - tonne48303-مرداد-02
( % -0.51)
Iran, Billet, FOB Billet - - - tonne45228-شهریور-02
Turkey, Billet, FOB Billet - - - tonne53021-شهریور-02
( % -8.62)