قیمت Billet

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
CIS, Billet, FOB Billet - - - tonne50325-ارديبهشت-03
0.5
( % 0.099)
India, Billet, FOB Billet - - - tonne48303-مرداد-02
( % -0.51)
Iran, Billet, FOB Billet - - - tonne47725-ارديبهشت-03
21.5
( % 4.725)
Turkey, Billet, FOB Billet - - - tonne55025-ارديبهشت-03
( % -1.78)