اطلاعات بیلت فابریک 125*125

آخرین تغییرات قیمتی

 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 24 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 23 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 20 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 19 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 18 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 17 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 16 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 13 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 12 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 11 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 10 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 09 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 06 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 04 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 03 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 02 تیر 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 30 خرداد 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 29 خرداد 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 27 خرداد 1403
 • 225,500 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 26 خرداد 1403

مشخصات محصول

مجموعه محصول : شمش

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : 5SP

نوع بسته بندی :