اطلاعات ورق سیاه 12

آخرین تغییرات قیمتی

 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 30 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 27 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 24 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 23 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 20 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 19 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 18 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 17 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 16 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 13 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 12 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 11 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 10 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 09 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 06 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 04 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 03 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 02 تیر 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 30 خرداد 1403
 • 377,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 30 خرداد 1403

مشخصات محصول

مجموعه محصول : اکسین

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول :

نوع بسته بندی : شیت