قیمت نبشی فولاد ابهر

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
نبشی 10 فولاد ابهر 106 - کیلوگرمکارخانه178,00005-مرداد-00
نبشی 10 فولاد ابهر 106 - کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-مرداد-00
نبشی 12 فولاد ابهر 126 - کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-مرداد-00
نبشی 12 فولاد ابهر 126 - کیلوگرمکارخانه178,00005-مرداد-00
نبشی 8 فولاد ابهر 86 - کیلوگرمکارخانه178,00005-مرداد-00
نبشی 8 فولاد ابهر 86 - کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-مرداد-00