قیمت نبشی منظومه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
نبشی 5 منظومه اصفهان 5 6 - کیلوگرمبنگاه تهران260,00004-مهر-02
نبشی 5 منظومه اصفهان 56 - کیلوگرمکارخانه255,00004-مهر-02