قیمت نبشی منظومه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
نبشی 5 منظومه اصفهان 5 6 - کیلوگرمبنگاه تهران175,00012-مهر-01
نبشی 5 منظومه اصفهان 56 - کیلوگرمکارخانه172,00012-مهر-01