قیمت ناودانی وارداتی اروپا

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ناودانی 18 وارداتی اروپا 186 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00030-فروردين-02
ناودانی 20 وارداتی اروپا 206 - کیلوگرمبنگاه تهران420,00030-فروردين-02
ناودانی 22 وارداتی اروپا 226 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00030-فروردين-02
ناودانی 24 وارداتی اروپا 246 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00030-فروردين-02
ناودانی 26 وارداتی اروپا 266 - کیلوگرمبنگاه تهران470,00030-فروردين-02
( % -6)
ناودانی 28 وارداتی اروپا 286 - کیلوگرمبنگاه تهران470,00030-فروردين-02
( % -9.61)
ناودانی 30 وارداتی اروپا 306 - کیلوگرمبنگاه تهران470,00030-فروردين-02
( % -6)
ناودانی 32 وارداتی اروپا 326 - کیلوگرمبنگاه تهران470,00030-فروردين-02
( % -9.61)