قیمت ناودانی ناب تبریز

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ناودانی 8 ناب تبریز 86 - کیلوگرمبنگاه تهران220,00012-مهر-01
ناودانی 10 ناب تبریز 106 - کیلوگرمکارخانه190,00012-مهر-01
ناودانی 12 ناب تبریز 126 - کیلوگرمبنگاه تهران192,00012-مهر-01
ناودانی 14 ناب تبریز 146 - کیلوگرمکارخانه192,00012-مهر-01
ناودانی 16 ناب تبریز 166 - کیلوگرمبنگاه تهران192,00012-مهر-01