قیمت سپری 507 کارخانه های تهران-507

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
507 سپری کارخانه های تهران-507 2 - ST37کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
507 سپری کارخانه های تهران-507 2 - ST37کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
507 سپری کارخانه های تهران-507 2.5 - ST37کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
507 سپری کارخانه های تهران-507 2.5 - ST37کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02