قیمت سپری 507 کارخانه های تهران-507

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
507 سپری کارخانه های تهران-5072.5 -ST37کیلوگرمبنگاه تهران230,00005-آذر-01
507 سپری کارخانه های تهران-5072.5 -ST37کیلوگرمکارخانه225,00005-آذر-01
507 سپری کارخانه های تهران-5072 -ST37کیلوگرمبنگاه تهران230,00005-آذر-01
507 سپری کارخانه های تهران-5072 -ST37کیلوگرمکارخانه225,00005-آذر-01