قیمت لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2 - ST37کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2 - ST37کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2.5 - ST37کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2.5 - ST37کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02