قیمت میلگرد فولاد آرین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران160,00009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمکارخانه157,50009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران161,00009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمکارخانه158,50009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,00009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمکارخانه156,50009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,00009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمکارخانه156,50009-آذر-01