قیمت میلگرد فولاد آرین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران161,50026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمکارخانه159,00026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران162,50026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمکارخانه160,00026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران161,00026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمکارخانه158,00026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران161,00026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمکارخانه158,00026-مرداد-01