قیمت میلگرد فولاد آرین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمکارخانه284,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمکارخانه280,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران285,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران289,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران275,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران275,00031-ارديبهشت-03