قیمت میلگرد فولاد آرین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمکارخانه229,50007-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمکارخانه227,50007-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران231,50007-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد آرین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران233,50007-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمکارخانه226,50007-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد آرین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران230,50007-آذر-02
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمکارخانه226,50007-آذر-02
میلگرد 20 آجدار فولاد آرین 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران230,50007-آذر-02