اطلاعات میلگرد 18 آجدار

آخرین تغییرات قیمتی

 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 15 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 14 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 13 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 12 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 11 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 08 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 07 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 06 آذر 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 30 آبان 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 28 آبان 1402
 • 231,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 27 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : پنج شنبه, 25 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 22 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 20 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 17 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : دوشنبه, 15 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : یکشنبه, 14 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : شنبه, 13 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : چهارشنبه, 10 آبان 1402
 • 235,000 ریال معادل 0 دلار در تاریخ : سه شنبه, 09 آبان 1402

مشخصات محصول

مجموعه محصول : فولاد شاهرود

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گرید محصول : A3

نوع بسته بندی : شاخه