قیمت میلگرد فولاد نورد کرمان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 14 آجدار فولاد نورد کرمان 14 - A3کیلوگرمکارخانه131,00027-خرداد-00
میلگرد 16 آجدار فولاد نورد کرمان 16 - A3کیلوگرمکارخانه131,30027-خرداد-00
میلگرد 18 آجدار فولاد نورد کرمان 18 - A3کیلوگرمکارخانه131,00027-خرداد-00
میلگرد 20 آجدار فولاد نورد کرمان 20 - A3کیلوگرمکارخانه131,00027-خرداد-00
میلگرد 22 آجدار فولاد نورد کرمان 22 - A3کیلوگرمکارخانه131,00027-خرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد نورد کرمان 25 - A3کیلوگرمکارخانه131,00027-خرداد-00